SuomiAreena - för att vi skulle ha flera lösningar och färre problem.

SuomiAreena-konceptet gör det möjligt för varje finländare att delta i diskussioner om sociala, ekonomiska och politiska frågor. SuomiAreena är Finlands största samhälleliga festival i Björneborg i juni.

Värderingar och mål med SuomiAreena 

Värden som öppenhet, mångfaldiga diskussioner, jämlikhet, och mod i en avslappnad stämning förknippas med SuomiAreena. Evenemanget samlar opinionsbildare för att diskutera samhälleliga frågor samt dryfta visioner om och lösningar för framtiden. 

SuomiAreena i Björneborg 

SuomiAreena är Finlands största samhälleliga festival i Björneborg. SuomiAreena grundades av mediabolaget MTV Oy och staden Björneborg år 2006.
SuomiAreena ordnas nästa sommar 25.-28.6.2024. SuomiAreena lyfter upp fördomsfria handlingar och ambitiösa målsättningar, som för samhället framåt.

Organisatörerna och deltagarna

SuomiAreena är en viktig plats för att möta människor med olika syn på saker samt att ta upp handlingar och lösningar. Olika organisationer, företag och aktörer inom den offentliga sektorn, experter, opinionsbildare och aktörer inom politiken bildar innehållet för SuomiAreena. Alla dessa aktörer deltar i diskussionerna på estraderna under SuomiAreena-veckan.

Tillställningarna och Medborgartorget (Kansalaistori)

Veckans tillställningar är öppna och gratis för alla. Diskussionerna streamas och inspelningarna kan också ses på MTV Katsomo mtv.fi.
På Medborgartorget kan besökarna bekanta sig med olika samhälleliga organisationers verksamhet, så som medborgarorganisationer, partier och företag vid deras montrar.