SuomiAreena - för att vi skulle ha flera lösningar och färre problem.

SuomiAreena-konceptet gör det möjligt för varje finländare att delta i diskussioner om sociala, ekonomiska och politiska frågor.
SuomiAreena-helheten omfattar två delar:        - SuomiAreena - Finlands största samhälleliga festival i Björneborg i juli - SuomiAreena Goes - samhälleligapop-up händelser året runt

Värderingar och mål med SuomiAreena 

Värden som öppenhet, mångfaldiga diskussioner, jämlikhet, och mod i en avslappnad stämning förknippas med SuomiAreena. Evenemanget samlar opinionsbildare för att diskutera samhälleliga frågor samt dryfta visioner om och lösningar för framtiden. 

SuomiAreena i Björneborg 

SuomiAreena är Finlands största samhälleliga festival i Björneborg. SuomiAreena grundades av mediabolaget MTV Oy och staden Björneborg år 2006. Evenemanget ordnas i juli samma vecka som Europas äldsta jazzfestival Pori Jazz. Således kan gästerna ta del av livliga diskussioner på dagen och njuta av musik på kvällen.  
SuomiAreena ordnas nästa sommar 11.-15.7.2022. SuomiAreena lyfter upp fördomsfria handlingar och ambitiösa målsättningar, som för samhället framåt. De främsta samarbetspartnerna är Savonia-ammattikorkeakoulu (yrkeshögskola).

Organisatörerna och deltagarna

SuomiAreena är en viktig plats för att möta människor med olika syn på saker samt att ta upp handlingar och lösningar. Olika organisationer, företag och aktörer inom den offentliga sektorn, experter, opinionsbildare och aktörer inom politiken bildar innehållet för SuomiAreena. Alla dessa aktörer deltar i diskussionerna på estraderna under SuomiAreena-veckan.

Tillställningarna och Medborgartorget (Kansalaistori)

Veckans tillställningar är öppna och gratis för alla. Diskussionerna streamas och inspelningarna kan också ses på mtv.fi.
På Medborgartorget kan besökarna bekanta sig med olika samhälleliga organisationers verksamhet, så som medborgarorganisationer, partier och företag vid deras montrar. 

SuomiAreena Goes Media

MTV och TelevisioAkatemia har ingått ett avtal om tv-rättigheterna till Gyllene Venla galan åren 2022, 2023 och 2024. Samtidigt lanserar MTV ett nytt aktualitets-evenemang för tv och media: SuomiAreena Goes Media.
Den första SuomiAreena Goes Media går av stapeln i Mall of Tripla i Helsingfors 28.4.2022. Den omfattar intressanta diskussioner om mediebranschens framtid och inspirerande presentationer och betraktelser från mediefältet.
Både kommersiella medier och public service-bolaget YLE får sin röst hörd; så som också producenter och tittare. Syftet med evenemanget är att skapa ett gemensamt forum, som ärligt tar ställning och för branschens utveckling framåt.
SuomiAreena Goes Media är gratis och öppet för alla – innehållet finns även att tillgå på mtv.fi.