Vastuullisuus

SuomiAreena on yhteinen vastuullisuusteko

SuomiAreena edistää jokaisen suomalaisen mahdollisuutta osallistua sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia kysymyksiä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Samalla pyrimme tuomaan yhteiskunnan ajankohtaiset aiheet ymmärrettävällä tavalla lähelle kaikkia suomalaisia. Vastuullisuusstrategiamme mukaisesti
  • mahdollistamme merkityksellisiä kohtaamisia

  • edistämme alueellista hyvinvointia

  • kehitämme hiilineutraalia tapahtumaa yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäjänä

Tavoitteenamme on Suomi, jossa on enemmän ratkaisuja, vähemmän ongelmia. Festivaalin kehitykselle suuntaa näyttävät arvomme: avoimuus, moniääninen keskustelu, rentous, rohkeus ja tasa-arvo. 
 

Sosiaalinen vastuu 

SuomiAreena on osallistava, moniäänisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä festivaali, jonka tavoitteena on saada jokainen suomalainen tuntemaan itsensä tervetulleeksi tapahtumaan. Festivaali on kaikille osallistujille avoin ja maksuton. Moniäänisyyden varmistamiseksi pienemmille organisaatioille on oma stipendiohjelma, joka mahdollistaa osallistumisen tapahtumaviikon sisällön rakentamiseen. Haluamme, että jokaisen meistä on mahdollista osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja siksi tapahtuman sisältöjä voi seurata myös maksutta MTV Katsomossa (mtv.fi, MTV Katsomo-sovellus), jos ei paikan päälle Poriin ole mahdollista saapua. 

Taloudellinen vastuu 

Tavoiteenamme on olla vakaa tapahtuma, joka edistää Porin ja sen lähialueen hyvinvointia ja taata edellytykset tapahtuman jatkuvuudelle. Tapahtuman toteutamme hyödyntämällä paikallista osaamista ja liiketoimintaa sekä laadukkaita kumppaniverkostoja.
Yhteistyötä teemme esimerkiksi Satakunnan koulutuskuntayhtymän kanssa, jotta alueen opiskelijat opettajiensa johdolla saavat arvokasta työkokemusta päästessään toteuttamaan SuomiAreena-keskusteluiden striimauksia koko Suomen nähtäväksi maksuttomaan MTV Katsomoon.

Ympäristövastuu 

SuomiAreenan tavoitteena on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Tätä kohti pyrimme esimerkiksi vähentämällä tapahtuman ympäristökuormitusta tehokkaalla kierrätys- ja jätesuunnittelulla.
PoriEnergia mahdollistaa omalta osaltaan sen, että SuomiAreena toteutuu vihreässä kaupungissa käyttäen vihreää tapahtumasähköä. Tapahtumasta ei myöskään toteuteta enää paperista ohjelmalehtistä vaan koko ohjelma julkaistaan verkossa. 
Festivaalille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, joka on merkki siitä, että festivaali tekee aidosti vaikuttavia ympäristötekoja vastuullisuutensa edistämiseksi ja sitoutuu jatkuvaan ympäristötyöhön festivaalin hiilijalanjäljen pienentämiseksi.  
Ympäristön hyvinvointia edistääkseen MTV ja Porin kaupunki istuttivat vuonna 2022 taimia Porissa osana Nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toimintaa, jossa nuoret saavat kesätöitä istuttamalla Suomeen uutta metsää, mistä syntyy uusia hiilinieluja. 

Democracy festivals association

SuomiAreena on mukana eurooppalaisten demokratiafestivaalien muodostamassa Democracy Festivals Association yhdistyksessä. Yhdistys pyrkii vaalimaan yhteyksiä olemassa olevien demokratiafestivaalien välillä, inspiroimaan esimerkillään ja avustamaan muita samanlaisia nousevia festivaaleja.
Yhteinen visio on elvyttää demokratiaa vahvistamalla poliittisen järjestelmän ja kansalaisten välistä yhteyttä sekä luomalla tiloja vuoropuhelulle ja osallistumiselle. Demokratiafestivaalit ovat foorumeita rakentavalle poliittiselle vuoropuhelulle, joissa ihmiset kokoontuvat joka kesä keskustelemaan maansa kehittämisestä.