Lisätietoa stipendeistä

Mahdollisuus stipendiin keskustelutilaisuuden järjestämiseksi

Kansalaisjärjestöjen, hyväntekeväisyystahojen ja alkuvaiheen startup-yritysten on mahdollista hakea stipendiä keskustelutilaisuuden kustannuksen kattamiseksi. Stipendi kattaa keskustelun lava-ajan sekä striimauksen ja tallenteen. Stipendi ei kata mahdollista kansalaistoripaikkaa. Stipendijärjestelmä katetaan osittain muiden järjestäjien maksamilla osallistumismaksuilla ja myönnettyjen stipendien määrä vaihtelee vuosittain.
MTV Oy myöntää stipendejä SuomiAreena-keskustelutilaisuuden osallistumismaksun ja striimauksen kattamiseksi. Stipendin saaneet ovat oikeutettuja lava-aikaan yhden keskustelun järjestämiseksi. Itse tilaisuuden järjestämisestä ja keskustelun kuluista hakija vastaa itse. Keskustelun on vastattava normaalia ohjeistusta keskustelutilaisuuden järjestämisestä. SuomiAreena päättää tilaisuuden lavan ja ajankohdan. Stipendiä ei makseta rahana.
Keskustelupaikka pitää käyttää mainittuna ajankohtana, eikä sitä voi siirtää muille tahoille tai ajankohdille. Stipendistä päätetään aina tapauskohtaisesti hakemuksen perusteella. MTV Oy varaa yksipuolisen oikeuden päättää stipendinsaajat.
Stipendi myönnetään myös tietyille yhteiskunnallisille tahoille, jotka ovat välttämättömiä keskustelun moniäänisyyden kannalta. Tällaisia tahoja ovat muun muassa eduskuntapuolueet ja muut yhteiskunnallisen keskustelun kannalta olennaiset tahot. Myös eduskunnan eri toimijat kuten valiokunnat pääsevät maksutta mukaan.

Kuka voi hakea stipendiä?

Stipendiä voivat hakea toimijat, joiden ei ole mahdollista maksaa SuomiAreenan osallistumismaksua. Kiinnostus stipendiin ilmoitetaan hakemuslomakkeella, jolla haetaan mukaan SuomiAreenan ohjelmaan.
Stipendikriteerit
  • Keskustelun aihe tuo lisäarvoa SuomiAreenan ohjelmaan ja stipendin hakijan arvot eivät ole ristiriidassa SuomiAreenan arvojen kanssa. 

  • Stipendin hakijalla ei ole tosiallista mahdollisuutta maksaa osallistumismaksua tai toimijan liikevaihto on enintään 1 M€ tai taseen loppusumma enintään 1 M€.

Stipendi ei ole tarkoitettu vakiintuneille yrityksille, etujärjestöille, työmarkkinajärjestöille tai isoille kansalaisjärjestöille.