Lisätietoa stipendeistä

Mahdollisuus stipendiin lavatoteutuksen järjestämiseksi

Kansalaisjärjestöjen, hyväntekeväisyystahojen ja alkuvaiheen startup-yritysten on mahdollista hakea stipendiä keskustelutilaisuuden tai muunlaisen lavatoteutuksen (esim. haastattelu, näytelmä, väittely) kustannuksen kattamiseksi. Stipendi kattaa toteutuksen lava-ajan sekä striimauksen ja tallenteen. Stipendi ei kata mahdollista kansalaistoripaikkaa. Stipendijärjestelmä katetaan osittain muiden järjestäjien maksamilla osallistumismaksuilla ja myönnettyjen stipendien määrä vaihtelee vuosittain.
MTV Oy myöntää stipendejä SuomiAreena-toteutuksen osallistumismaksun ja striimauksen kattamiseksi. Stipendin saaneet ovat oikeutettuja lava-aikaan yhden toteutuksen järjestämiseksi. Itse tilaisuuden järjestämisestä ja toteutuksen kuluista hakija vastaa itse. Toteutuksen on vastattava normaalia ohjeistusta tilaisuuden järjestämisestä. SuomiAreena päättää toteutuksen lavan ja ajankohdan. Stipendiä ei makseta rahana.
Toteutuspaikka pitää käyttää mainittuna ajankohtana, eikä sitä voi siirtää muille tahoille tai ajankohdille. Stipendistä päätetään aina tapauskohtaisesti hakemuksen perusteella. MTV Oy varaa yksipuolisen oikeuden päättää stipendinsaajat.
Stipendi myönnetään myös tietyille yhteiskunnallisille tahoille, jotka ovat välttämättömiä keskustelun moniäänisyyden kannalta. Tällaisia tahoja ovat muun muassa eduskuntapuolueet ja muut yhteiskunnallisen keskustelun kannalta olennaiset tahot. Myös eduskunnan eri toimijat kuten valiokunnat pääsevät maksutta mukaan.

Kuka voi hakea stipendiä?

Stipendiä voivat hakea toimijat, joiden ei ole mahdollista maksaa SuomiAreenan osallistumismaksua. Kiinnostus stipendiin ilmoitetaan hakemuslomakkeella, jolla haetaan mukaan SuomiAreenan ohjelmaan.
Stipendikriteerit
  • Lavatoteutuksen aihe tuo lisäarvoa SuomiAreenan ohjelmaan ja stipendin hakijan arvot eivät ole ristiriidassa SuomiAreenan arvojen kanssa. 

  • Stipendin hakijalla ei ole tosiallista mahdollisuutta maksaa osallistumismaksua tai toimijan liikevaihto on enintään 1 M€ tai taseen loppusumma enintään 1 M€.

Stipendi ei ole tarkoitettu vakiintuneille yrityksille, etujärjestöille, työmarkkinajärjestöille tai isoille kansalaisjärjestöille.